Valberedningens förslag på riksdagslista

Partidistriktets riksdags- och regionvalberedning har enats om ett förslag på riksdagslista. Riksdagslistan fastställs slutgiltigt av Socialdemokraterna i Västmanlands medlemmar i samband med den extra distriktskongressen den 4 december.

Här kan du ta del av förslaget och läsa en hälsning från valberedningens ordförande, Elizabeth Salomonsson.

Hej!

Elizabeth Salomonsson här. Utöver att ta fram förslag på valsedlar inför regionfullmäktigevalet har distriktskongressen gett den valberedning som jag leder i uppdrag att ta fram ett förslag på valsedel inför riksdagsvalet nästa år.

Även det har varit ett digert arbete och jag vill verkligen tacka valberedningen, arbetarekommunerna och kandidaterna för ett gott samarbete. Vårt förslag till riksdagsvalsedel, som vi har presenterat för partidistriktets styrelse, står en enig valberedning bakom.

Vi har, precis som i arbetet med förslaget till regionvalsedlar, tagit fasta på följande rader i det direktiv från partidistriktet som vi har förhållit oss till i vårt arbete: ”valberedningen bör också sträva mot att hitta en bra balans mellan kontinuitet och förnyelse, stimulera rekryteringen av yngre krafter – samt se till att partiet representeras av personer som speglar samhället i stort”.

Det offensiva förslag till riksdagsvalsedel, som valberedningen nu överlämnar till distriktskongressen, utgörs av starka kandidater med olika bakgrund och erfarenheter och kommer att stärka partidistriktets politiska position framöver.

Valberedningen har lagt stor vikt vid att se hela arbetarrörelsen i arbetet med att ta fram förslaget till riksdagsvalsedel och vi kan till exempel konstatera att det finns gott om starka kandidater med en tydlig LO-koppling i vårt förslag. Det tycker vi är glädjande.

Vänliga hälsningar,

Elizabeth Salomonsson

Valberedningens förslag till riksdagslista för S i Västmanland

 1. Åsa Eriksson                                 Norberg
 2. Olle Thorell                                  Surahammar
 3. Lena Johansson                             Västerås
 4. Joakim Borg                                  Västerås
 5. Amanda Lindblad                         Sala
 6. Marino Wallsten                            Fagersta
 7. Ann-Louise Molin Östling            Västerås
 8. Adnan Sipovic                              Köping         
 9. Sara Axelsson Gustafsson             Arboga
 10. Per Ågren                                      Köping
 11. Maria Kesselring                           Västerås
 12. Dennis Nilsson                             Västerås
 13. Linda Söder-Jonsson                     Kungsör
 14. Foad al Hasan                               Västerås
 15. Shazia Qorbani                             Köping
 16. Jakob Yildiz                                  Västerås
 17. Camilla Runerås                            Sala
 18. Niklas Nordlund                           Köping
 19. Ingrid Hellström                           Norberg
 20. David Rutström                            Köping

I partidistriktets riksdags- och regionvalberedning ingår följande personer:

Elizabeth Salomonsson (Köpings arbetarekommun), sammankallande

Johanna Odö, Norbergs arbetarekommun

Magnus Johansson, Västerås arbetarekommun

Agneta Ivemyr, Hallstahammars AK

Glenn Andersson, Sala arbetarekommun

Leif Carlberg, Surahammars arbetarekommun

Rigmor Åkesson, Kungsörs arbetarekommun

Peter Weiderud, Arboga arbetarekommun

Agneta Göhle, STS Västmanland

Niclas Bergström, Fagersta arbetarekommun

Isabell Öberg, partidistriktets fackliga utskott

Fredrik Wigerskog, Skinnskattebergs arbetarekommun

Hmida Benatallah, SSU Västmanland

Annika Duàn, S-kvinnor Västmanland

För ytterligare frågor eller information, vänligen ta kontakt med valberedningens ordförande Elizabeth Salomonsson på 070 648 2542 eller elizabeth.salomonsson@koping.se

facebook Twitter Email