Valberedningens förslag på listor till regionfullmäktige

Partidistriktets riksdags- och regionvalberedning har enats om ett förslag på regionlista. Regionlistorna fastställs slutgiltigt av Socialdemokraterna i Västmanlands medlemmar i samband med den extra distriktskongressen den 4 december.

Här kommer en hälsning från valberedningens sammankallande, Elizabeth Salomonsson.

Hej!

Mitt namn är Elizabeth Salomonsson och jag är ordförande i partidistriktets riksdags- och regionvalberedning. Jag skriver för att berätta att en enig valberedning har kommit fram till ett förslag på listor, eller valsedlar om man så vill, för Socialdemokraterna i Västmanlands räkning inför regionfullmäktigevalet 2022. 

Det har verkligen varit ett digert arbete och jag vill börja med att rikta ett stort tack till valberedningen för ett gott samarbete. Jag vill också tacka arbetarekommunerna för alla inkomna nomineringar och kandidaterna för väl genomförda intervjuer och enkäter.

I de riktlinjer från partidistriktet som valberedningen har förhållit sig till har vi lite särskilt tagit fasta på vikten av att ”hitta en bra balans mellan kontinuitet och förnyelse, stimulera rekryteringen av yngre krafter – samt se till att partiet representeras av personer som speglar samhället i stort”.

Sammantaget presenterar nu valberedningen ett förslag som vi är övertygade om kommer stärka oss som parti inför det viktiga valåret och tiden därefter – och som signalerar rätt sorts framtidstro till västmanlänningarna. Valberedningen kan konstatera att det i vårt förslag finns en uppsjö av kompetenta kandidater med skiftande bakgrund och erfarenhet. Det är mycket glädjande och hoppfullt inför framtiden.

Vänliga hälsningar,

Elizabeth Salomonsson

För ytterligare frågor eller information, vänligen ta kontakt med valberedningens ordförande Elizabeth Salomonsson på 070 648 2542 eller elizabeth.salomonsson@koping.se

Ta del av listorna!

Läs om förslaget till den västra regionlistan här. 
Där ingår Köping, Hallstahammar, Arboga, Fagersta, Surahammar, Kungsör, Norberg och Skinnskatteberg.

Läs om förslaget till den östra regionlistan här. 
Där ingår Västerås och Sala. 

I partidistriktets riksdags- och regionvalberedning ingår följande personer:

Elizabeth Salomonsson (Köpings arbetarekommun), sammankallande

Johanna Odö, Norbergs arbetarekommun

Magnus Johansson, Västerås arbetarekommun

Agneta Ivemyr, Hallstahammars AK

Glenn Andersson, Sala arbetarekommun

Leif Carlberg, Surahammars arbetarekommun

Rigmor Åkesson, Kungsörs arbetarekommun

Peter Weiderud, Arboga arbetarekommun

Agneta Göhle, STS Västmanland

Niclas Bergström, Fagersta arbetarekommun

Isabell Öberg, partidistriktets fackliga utskott

Fredrik Wigerskog, Skinnskattebergs arbetarekommun

Hmida Benatallah, SSU Västmanland

Annika Duàn, S-kvinnor Västmanland

För ytterligare frågor eller information, vänligen ta kontakt med valberedningens ordförande Elizabeth Salomonsson på 070 648 2542 eller elizabeth.salomonsson@koping.se

facebook Twitter Email