Trygghet på gator och torg

Västmanland ska vara tryggt. Därför kommer vi att prioritera trygghetsfrågan högre och föra en aktiv trygghetspolitik i våra kommuner som förebygger brottslighet och droganvändande. Fler säkra miljöer kan skapas med hjälp av belysning, och andra trygghetsskapande åtgärder, och på särskilt otrygga platser kan kommunen i samråd med polisen överväga att använda sig av övervakningskameror och trygghetsvakter.

Vi vill utveckla det kommunala samarbetet med civilsamhället och Polismyndigheten i Västmanlands län, samt inrätta ett trygghetsråd vars uppgift är att arbeta länsövergripande med trygghetsfrågor.

Socialdemokraterna arbetar för att 10 000 fler polisanställda ska rekryteras fram till 2024 och nu utbildas det fler poliser än någonsin tidigare. Men det räcker inte – det behövs åtgärder som ökar tryggheten här och nu.

Att vi känner oss trygga i våra bostadsområden, på sjukhusen och tågstationerna – och på gator och torg – är nödvändigt för att skapa framtidstro i hela Västmanland. Vår frihet ska bli större, aldrig mindre.


Socialdemokraterna i Västmanland vill:

  • Skapa framtidstro hos alla genom att motverka ojämlikhet, segregation och utanförskap.
  • Föra en aktiv trygghetspolitik i våra kommuner – västmanlänningarnas upplevda trygghet ska öka.
  • Inrätta ett trygghetsråd vars uppgift är att arbeta länsövergripande med trygghetsfrågor.
  • Verka för att Västmanlands län på sikt tilldelas fler poliser.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck ska synliggöras och motverkas.
  • Vår bostadspolitik ska främja integration.
  • Stärka det kommunala samarbetet med civilsamhället och Polismyndigheten i länet.
  • Minska droganvändandet och brottsligheten genom att stärka det förebyggande arbetet och hindra barn och ungdomar från att hamna i missbruk och kriminalitet.
facebook Twitter Email