Studier

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För att utveckla våra idéer om framtiden är det viktigt att vi är många som deltar i studier. Ju fler engagerade medlemmar vi har, desto större är vår potential att utveckla samhället och vår organisation.

Studieverksamheten syftar till att stärka medlemmars kunskap om partiets ideologi, politik och organisation. Förutom nya kunskaper är studier också ett bra tillfälle att knyta nya värdefulla kontakter med andra partimedlemmar och förtroendevalda i Västmanland. Studierna är till för alla medlemmar, oavsett om man är ny eller om man varit med länge.

Alla nya medlemmar erbjuds att delta på medlemsutbildningar. I Västmanland förläggs steg 1 och 2 antigen som en tvådagars-utbildning eller som studiecirkel i arbetarekommunerna.

För medlemmar som innehar ett förtroendeuppdrag så finns det olika steg i ledarutbildningar.

Studieverksamheten är en av de viktigaste vägarna till att utveckla partiarbetet och vår politik. Socialdemokraterna i Västmanland kommer fortsätta ha fokus på att varje medlems erfarenheter och kunskaper ska komma organisationen till del.

Vill du veta mer om våra utbildningar? Titta gärna på www.socialdemokraterna.abf.se.

Är du intresserad av att delta vid ett av våra kommande kurstillfällen?
Kontakta distriktsstyrelsens medlemsansvarige Ulrika Spårebo, ulrika.sparebo@sala.se eller distriktsombudsman med ansvar för studier, Camilla Runderås, camilla.runeras@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email