Socialdemokraterna i Västmanland presenterar SKL-företrädare

På onsdagen valdes politiker över hela landet in i SKL:s beredningar och styrelser. Fem socialdemokrater från Västmanland blir SKL-företrädare.

Denise Norström är en av företrädarna, och valdes till ordinarie ledamot i beredningen för primärvård och äldreomsorg.

SKL är ett viktigt forum för kommuner och regioner att driva våra frågor och utbyta kunskap och erfarenheter. Det är positivt att flera västmanländska socialdemokrater tar plats i beredningarna, säger hon.

SKL är en medlems- och intresseorganisation för kommuner och regioner i Sverige som bland annat representerar medlemmarna gentemot nationell och internationell nivå. SKL är även arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner.

 

Följande socialdemokrater från Västmanland tar plats i SKL:s beredningar:

Denise Norström                       Beredningen för primärvård och äldreomsorg

Anders Teljebäck                       Beredningen för samhällsbyggnad

Kenneth Östberg                       Förhandlingsdelegationen

 

Uppdrag som påbörjas januari 2020:

Carin Lidman                              EU-beredningen

Ulrika Spårebo                           Europarådets kommunalkongress

facebook Twitter Email