Sjukvårdspolitiska programmet

Socialdemokraterna i Västmanland har nu lanserat sitt politiska program till regionvalet, med den politik vi vill driva i Region Västmanland mellan 2022-2026. Det är bland annat följande:

• Vi ska se till att sjukvården i Västmanland har Sveriges kortaste väntetider genom att investera i vårdpersonalen.

• Vi ska slå vakt om den demokratiska kontrollen över sjukvården i Västmanland och vara en garant för att viktiga verksamheter inom hälso- och sjukvården inte privatiseras.

• Vi ska förbättra barn och ungas psykiska ohälsa genom att förenkla vägen till rätt sorts vård och stöd.

facebook Twitter Email