Rösta för allas lika värde och rätt den 19 september

Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Gör ditt för att säkerställa att kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde.

Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Vi vill att Svenska kyrkan:

  • ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
  • också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
  • ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
  • ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.

Om kyrkovalet och hur du röstar

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med över fem miljoner medlemmar. Mellan den 6–19 september avgör medlemmar med rösträtt vilken inriktningen Svenska kyrkan ska ha. Rösträtt har alla medlemmar över 16 år.

Du med rösträtt har tre val att göra, val till;

Kyrkomötet
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Stiftsfullmäktige
Svenska kyrkan är uppdelat i 13 olika stift. Stiftsfullmäktige är Västerås stifts högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige är församlingens eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratets högsta beslutande organ och har bland annat till uppgift att besluta om församlingens mål, riktlinjer och budget.

Senast den 1 september kommer den med rösträtt att ha fått sitt röstkort och mer information om var din vallokal som du lägger din röst i finns. Förtidsröstningen börjar redan den 6 september och du kan rösta fram till valdagen den 19 september.

facebook Twitter Email