Regionbudget 2022

S, L, C: Budgeten ger kraft för återstart och förändring.

Sommaren står för dörren och steg för steg öppnas nu samhället på nytt. Krogar, restauranger, turism och kulturscener vädrar ny luft och vi är nu många med stora förhoppningar att snart få återgå till något som påminner om det tidigare ”normala”. Tillsammans har vi i Västmanland tagit oss igenom pandemin så här långt och det är viktigt att vi nu skyndar långsamt och tar gemensamt ansvar även fortsättningsvis.

När vi riktar blicken framåt mot 2022 ser vi återstart och förändring som övergripande teman för länet och Region Västmanland. Det är också utgångspunkten för vårt förslag till budget för Region Västmanland 2022 som vi i Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet tagit fram tillsammans.

En av de främsta prioriteringarna det kommande året är att säkerställa rätt vård i rätt tid för alla västmanlänningar och komma i kapp med det uppdämda vårdbehovet. Personalens hårda arbete bär vården genom krisen och framåt. För att fler västmanlänningar ska kunna få vård snabbare måste personalen ges möjlighet till återhämtning och god arbetsmiljö. I pandemins spår ser vi också ökade behov av satsningar på psykisk ohälsa.

Som regional utvecklingsaktör ska Region Västmanland se till hela länet och de utmaningar som finns för företagare att verka i länet, bland annat kopplat till infrastruktur och kompetensförsörjning. Under det senaste året har länets näringsliv drabbats hårt, prövat företagare och dess anställda. Den långsiktiga påverkan av pandemin är dessutom ännu svår att överblicka. Vårt budgetförslag innehåller förslag för att lindra konsekvenserna och bidra till att kunna återstarta verksamhet att återgå till normalläge.

Kollektivtrafikens tillgänglighet ska utvecklas och förbättras. Efter att många ställt om och rest annorlunda under pandemin behöver resenärer åter hitta tillbaka till tåg och buss för sitt resande. Det är också viktigt om vi ska klara klimatmålen.

I budgeten för 2022 prioriterar vi Socialdemokrater, Liberaler och Centerpartister resurser för att fortsätta utvecklingen och omställningen mot en mer nära vård. Västmanland ska vara ett välmående län där människor mår bättre och för det satsar vi på främjande och förebyggande arbete för folkhälsan i länet.

– 104 miljoner till arbetet med nära vård och nytt program för vårdcentralernas arbete.

– 196,8 miljoner till att komma i kapp med det uppdämda vårdbehovet.

– 32 miljoner till en friskare och mer hälsofrämjande arbetsplats.

– 7 miljoner till ett höjt friskvårdsbidrag till anställda – 3 000 kronor/år.

Den regionala utvecklingen handlar om både förbättrad infrastruktur, stärkt näringsliv och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Kulturen är en skapande och kreativ motor och en faktor för hälsa som behöver större utrymme i länet.

– 15 miljoner kronor till den regionala utvecklingen med fokus på bredband, gröna näringar och regional utvecklingsstrategi.

– 2,4 miljoner till ungas kulturutövande och för att stärka scen- och bildkonsten i länet.

Socialdemokraternas, Liberalernas och Centerpartiets budgetförslag innehåller även satsningar på främjande arbete mot våld i nära relationer och prioriteringar för ett välmående och tillgängligt Västmanland som leder oss mot en hållbar utveckling i hela länet.

facebook Twitter Email