Västerås stadshus

Tanja Karppinen, ombudsman för Västerås arbetarekommun
Tel: 070- 265 57 40
E-post: tanja.karppinen@socialdemokraterna.se

Lisa Pettersson, politisk sekreterare Västerås stad

Jenny Setterholm, politisk sekreterare Västerås stad
Tel: 076-569 47 79
E-post: jenny.setterholm@vasteras.se

facebook Twitter Email