Vårt sjukvårdspolitiska program

Ta bort väntetiderna i vården, så att vårdgarantin uppfylls!
Socialdemokraterna i Västmanland har nu lanserat sitt politiska program till regionvalet, med den politik vi vill driva i Region Västmanland mellan 2022-2026. Det är bland annat följande: • Vi ska se till att sjukvården i Västmanland har Sveriges kortaste väntetider genom att investera i vårdpersonalen. • Vi ska slå vakt om den demokratiska kontrollen över sjukvården i Västmanland och vara en garant för att viktiga verksamheter inom hälso- och sjukvården inte privatiseras. • Vi ska förbättra barn och ungas psykiska ohälsa genom att förenkla vägen till rätt sorts vård och stöd.
facebook Twitter Email