Region Västmanland

Här kan du läsa om socialdemokraternas företrädare i Region Västmanland och toppkandidater till regionfullmäktige 2018-2022.

Socialdemokraternas förtroendevalda i Region Västmanland (landstinget) är över 50 personer, varav 27 är ordinarie i regionfullmäktige.

Socialdemokraterna har fyra heltidsanställda regionråd med olika ansvarsområden kopplat till regionpolitiken.

Nedan kan du läsa om de socialdemokratiska regionråden för mandatperidoen 2018-2022:

 

Denise Norström

 

Likt många Västmanlänningar har Denise Norström rötterna i Finland. Hon kom till Västerås som barn och växte upp i staden som hon är kvar i än i idag.

Denise har en bakgrund som montör på ABB i Västerås, där hon också var fackligt aktiv. Det fackliga blev sedan ett heltidsarbete i över tio år. Under den fackliga tiden var hon även engagerad i politiken, främst i Västerås stad.

2002 blev hon heltidspolitiker och regionråd i Västmanland.

Idag är Denise Norström den högst ansvarige politikern i Region Västmanland. Hon är gruppledare för socialdemokraterna i regionen och regionstyrelsens ordförande.

Kontakt: denise.norstrom@regionvastmanland.se

 

Kenneth Östberg

Kenneth Östberg är född och uppvuxen i Norberg i Västmanland. Där har han varit kommunstyrelsens ordförande, arbetat som frivillig brandman och tränat det lokala fotbollslaget.

Idag är Kenneth regionråd i Region Västmanland med ansvar för sjukvårdsfrågor. Tidigare har han ansvarat för primärvården och personalpolitiken, och kommer före det från en tjänst som förhandlande ombudsman på fackförbundet Vision.

Kontakt: kenneth.ostberg@regionvastmanland.se

 

Tommy Levinsson

 

Tommy Levinsson är sedan över 40 år tillbaka stolt Västeråsare. Tommy har länge arbetat som bagare och efter det som arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen i Västerås.

I politiken var Tommy länge aktiv i Västerås stad, som ledamot i kommunfullmäktige och i tekniska nämnden. Han har även suttit i Västerås kommunstyrelse.

Idag är Tommy regionråd i Region Västmanland med ansvar för kollektivtrafiken och kostverksamheten.

Kontakt: tommy.levinsson@regionvastmanland.se

 

Lena Johansson

Lena Johansson föddes i Kroatien men är uppvuxen i Köping, där hon också bott hela sitt liv tills hon i mars 2018 flyttade till Västerås.

Lena har en gedigen erfarenhet av kultur- och personalfrågor. Hon har bland annat jobbat som enhetschef på Kultur & Fritid i Köping, som föreningskonsulent på Svenska Röda Korset och med utbildningar och kvinnligt företagande på lokalt resurscentrum för kvinnor (LRC).

Innan Lena blev regionråd i Västmanland var hon aktiv i Köpingspolitiken som ledamot i fullmäktige och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Idag är Lena politiskt ansvarig för personal- och utbildningsfrågorna i Region Västmanland.

Kontakt: lena.x.johansson@regionvastmanland.se

 

facebook Twitter Email