Distriktskongress 2021

17 april hölls distriktets digitala kongress, här kan du läsa uttalandet som antogs. Gäst på kongressen var Jesper Eneroth, gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.

Ett starkare och tryggare Västmanland efter pandemin.

Coronapandemin har blottat brister i krisberedskap, i välfärden och har präglat livet för alla västmanlänningar det senaste året.

Vi socialdemokrater är fast beslutna att vi måste bygga samhället starkare och tryggare, med lärdomar av pandemin i fokus.

Kampen mot covid-19 och behovet av att samtidigt klara annan viktig sjukvård står i centrum för politiken den närmaste tiden. Tillsammans med ökade insatser för att få fler människor i jobb är det våra främsta prioriteringar. 

Vaccinering och smittskyddsinsatser är vägen bort från svår och allvarlig sjukdom i tider av pandemi. 

Vi uppmanar alla västmanlänningar att tacka ja till vaccin när det är deras tur. Under tiden är det avgörande att restriktioner efterlevs och att råd följs, så att dagens stora smittspridning kan begränsas. När vaccinmålet uppnås kan samhället öppna upp.

Vid sidan av den hälsokris som pandemin innebär behöver ytterligare ansträngningar göras för att pressa tillbaka arbetslösheten. 

Det är en särskilt stor risk att många ungdomar fastnar i arbetslöshet och passivitet. Det måste undvikas med alla medel. Vi efterfrågar därför ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser, extratjänster och utbildningsinsatser från staten, liksom fortsatta investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur.

Även i skola och utbildning har pandemin fått stor påverkan, och precis som vården har byggt upp en vårdskuld som måste hanteras, så finns också en utbildningsskuld som är angelägen att åtgärda. Även om stora positiva kliv har tagits i digitaliseringen av skolan, med bl.a distansundervisning så har ändå brister uppstått som måste åtgärdas. Vårt mål är en jämlikare skola där alla får likvärdiga chanser att uppnå målen. Vi kommer göra allt vi kan för att öka likvärdigheten i skolan och beta av den utbildningsskuld som byggts upp. Då kommer det krävas att tillräckliga resurser tillförs, att staten och kommunerna tar sitt ansvar och att vi sätter stopp för vinstjakten i skolan som dränerar vår gemensamma skola på resurser.

Socialdemokraterna i Västmanland.

Uttalandet i enighet antaget vid vår distriktskongress den 17 april 2021

facebook Twitter Email