Hälso- och sjukvårdsprogram

Ta bort väntetiderna i vården, så att vårdgarantin uppfylls!

Hälso- och sjukvården i Västmanland är av hög kvalitet. Sjukhuset i Västerås rankas som nummer ett i Sverige när det gäller medicinsk kvalitet och sjukhuset i Köping och Fagersta är prisade för sin strokevård.  Västmanand bedriver sverigeledande vård inom områden som  hjärtinfarkt och tarmcancer.

Västmanland har en sjukvård som patienter kan lita på, men vi har problem med för långa väntetider till vissa vårdcentraler och specifika kliniker på våra sjukhus.

Här måste vi bli bättre och därför är vår främsta prioritering inför mandatperioden 2018-2022 är att ta bort väntetiderna i vården, så att vårdgarantin uppfylls.

Detta ska vi lösa genom att satsa på personalen. Den enskilt största faktorn till väntetider i vården är brist på personal inom vissa yrkesgrupper. Det handlar till exempel om allmänläkare och operationssjuksköterskor.

Vi vill satsa på personalen genom att vidareutbilda fler i bristyrken och öka resurserna för förbättrade arbetsvillkor.

Vi minskar väntetiderna i vården genom satsningar på personalen, inte genom skattesänkningar och privatiseringar.

Här kan du läsa Socialdemokraterna i Västmanlands hälso- och sjukvårdsprogram i sin helhet.

facebook Twitter Email