Vår politik

Vår politik pekar ut riktningen för ett tryggare Västmanland, med utbyggd välfärd, snabbare integration och hårdare tag mot brottsligheten.

Vi vill skapa framtidstro hos var och en genom att stärka tryggheten för alla. Vi
kommer att föra en politik som skapar förutsättningar för hela Västmanland att
leva och som motverkar ojämlikhet mellan tätort och landsbygd. Här är våra tre
viktigaste prioriteringar inför mandatperioden 2018-2022.

Snabbare vård – för alla

Det ska gå snabbare att få komma till sin vårdcentral eller få en operationstid.
Därför prioriterar vi mer resurser till personalen framför privatiseringar och
skattesänkningar. Satsningar på vårdpersonalen är nyckeln till snabbare vård.

Läs mer här.

Satsningar för ökad trygghet i Västmanland

Vi kommer att föra en aktiv trygghetspolitik i våra kommuner som skapar fler säkra
miljöer och förebygger brottslighet och droganvändande. Vi vill stärka samarbetet
med civilsamhället och vi vill inrätta ett trygghetsråd vars uppgift är att arbeta
länsövergripande med trygghetsfrågor. Vår bostadspolitik ska främja integration.

Läs mer här.

Bättre integration med skärpta krav

Det måste gå fortare för nyanlända att komma i arbete. Därför skärper vi kraven
på svenska- och yrkeskunskaper, samtidigt som vi förbättrar möjligheterna till
utbildning. Hedersrelaterat våld och förtryck ska synliggöras och motverkas.

Läs mer här.

facebook Twitter Email