Snabbare vård för alla

Socialdemokraterna i Västmanland vill se en vård av hög kvalitet där patienter snabbt får hjälp, oavsett om det handlar om att träffa sin läkare på vårdcentralen, eller att få operationstid på sjukhuset. Vård ska ges efter behov, inte efter plånbokens storlek. Därför är det viktigt att vården förblir skattefinansierad.

Vi ser att vården i Västmanland har en hög medicinsk kvalitet, men vi ser också att många får vänta för länge på vård. Därför är vår viktigaste satsning inför mandatperioden 2018 – 2022 att ta bort väntetiderna i vården, så att vårdgarantin uppfylls. Detta ska vi göra genom att satsa på personalen.

Den enskilt största anledningen till att Västmanlänningar väntar för länge på vård är att det är brist på personal med specialiserad kunskap. Därför vill vi utbilda fler specialister, exempelvis allmänläkare på vårdcentraler och operationssjuksköterskor på sjukhus.

Vi ska även se till så att personalen har bra arbetsvillkor. Arbetsmiljö och lön är två viktiga delar i detta och då måste vi från politiken se till så att resurser finns för att genomföra detta.

Socialdemokraterna i Västmanland vill:

  • Ta bort väntetiderna i vården, så att vårdgarantin uppfylls
  • Förbättra personalens arbetsvillkor genom ökade resurser
  • Utbilda fler specialisterläkare och specialistsjuksköterskor
  • Stärka första linjens psykiatri, med fokus på förebyggande arbete
  • Bli oberoende av hyrpersonal
  • Behålla alla sjukhus i offentlig regi, inget sjukhus ska privatiseras

 

Läs om vårt hälso- och sjukvårdspolitiska program!

facebook Twitter Email