Fler nyanlända i arbete

Västmanland tog ett stort ansvar för att hjälpa människor på flykt från krig och fattigdom vid det stora flyktingmottagandet 2015. Det innebär tuffa utmaningar för samhället, utmaningar vi ska lösa genom klassisk socialdemokratisk politik med betoning på rättigheter och skyldigheter i nyanländas integration.

De människor som får stanna i Sverige och Västmanland måste så fort som möjligt integreras i samhället för att med tiden ha samma förutsättningar, rättigheter och skyldigheter som alla svenskar. Vägen till en lyckad integration går via utbildning och jobb och därför måste det gå fortare för fler nyanlända att komma i arbete.

En förutsättning för att etablera sig på arbetsmarknaden är att ha tillräckliga kunskaper i svenska. Av den anledningen ställer vi hårdare krav på nyanlända att lära sig det svenska språket, samtidigt som vi ser till att erbjuda utbildning för det ändamålet.

Det stora flyktingmottagandet innebär en tuff utmaning för samhället, men får vi fler nyanlända i arbete snabbare kan det också innebära ett välkommet tillskott av kunskap och arbetskraft.

Socialdemokraterna i Västmanland vill:

  • Få fler människor som står långt utanför arbetsmarknaden, till exempel nyanlända, i arbete och egen försörjning
  • Driva på för en utökad regional samverkan kring SFI och vuxenutbildningen, samt värna och utveckla den allmänna folkhögskolan
  • Verka för fler YH-utbildningar i Västmanland och öka användandet av olika subventionerade anställningsformer såsom extratjänster
  • Skärpa kraven på personer som får försörjningsstöd att delta i insatser som ökar möjligheten att få jobb
  • Bidra till snabbspår för nyanlända med akademisk utbildning

 

facebook Twitter Email