Västerås stadshus

Jonas Cronert, ombudsman för Västerås arbetarekommun
Tel: 021 – 10 17 24
E-post: jonas.cronert@socialdemokraterna.se

Lisa Pettersson, politisk sekreterare Västerås stad

Jenny Setterholm, politisk sekreterare Västerås stad
Tel: 076-569 47 79
E-post: jenny.setterholm@vasteras.se

facebook Twitter Email